IMNA Solutions

אפיון, תכנון ועיצוב UX UI מערכת אינטגרטיבית לניהול ותקשורת בין חולים לרופאים

היכולת להנגיש את כל המידע הזמין של המטופל לרופא באופן כזה שהרופא יכול להוציא תובנות על תהליך הטיפול, לשמור על יפול נאות ומותאם אישית ולצמצם נזקים באופן משמעותי ביחסי המטפל מטופל הוא סופר קריטי ובא לידי ביטוי במערכת.

עתידה של המערכת היא ביכולת חיזוי והמלצה על אירועים חריגים וטיפול בהם וכן להנגיש את המידע העצום ליכולת מחקרית לקידום תהליכי המחקר.

לחנות האפליקציות

IMNA- אפיון, תכנון ועיצוב מערכת אינטגרטיבית לניהול ותקשורת בין חולים לרופאים

IMNA אוספת, שואבת ומנתחת מידע על בריאות המטופלים ממקורות רבים, והופכת נתונים לא מובנים לתובנות הניתנות לפעולה בזמן אמת כדי להבין טוב יותר את אפשרויות הטיפול.

האתגר היה לדייק את חווית המשתמש כך שתהא פשוטה ומהירה בכל סימולציה של שימוש במערכת. אחד האתגרים הגדולים שעמדו בפני היה לבחון מיקום ואופי פעולה לתפריט הפעולות שבו עושים שימוש הרופאים באופן מוגבר. התפריט הזה כולל עשרות פעולות ושלש היררכיות

iw עִבְרִית
X
ItayAlon.com
הי
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן